Tại sao Tham quan

Reasons for Visiting

Công nghệ Nghe Nhìn Chuyên nghiệp (pro-AV) Mới Nhất

Triễn lãm quy tụ những giải pháp Nghe Nhìn Chuyên Nghiệp (pro-AV) và Trãi nghiệm Tích hợp mang tính đột phá, tiên tiến và đầy thú vị từ những đơn vị dẫn đầu công nghệ đến từ khắp nơi trên thế giới. Click here to start discovering solutions for your business. 

Hội nghị Thượng đỉnh để Trao Đổi Kiến Thức

Hội nghị Thượng đỉnh là phần học tập của InfoComm Đông Nam Á. Việc trao đổi kiến thức sẽ tạo điều kiện cho tiếp thu học hỏi qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo, diễn đàn và các buổi kết nối với chuyên gia Nghe Nhìn Chuyên Nghiệp (Pro-AV) hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Vào đây để xem chương trình Hội nghị Thượng đỉnh.

Learning Sessions on Next-Gen Technologies

Introducing NIXT, a dedicated series of learning sessions that will benefit organizations that are keen to deep dive into emerging technologies like AI, IoT, 5G, AR and VR to create transformative solutions for their business. Vào đây để xem chương trình Hội nghị Thượng đỉnh.

Visitor Snapshot

Unique visitors from 45 countries

0

Exhibitors List

Discover Solutions For Your Business

Discover participating exhibitors with solutions that you are interested in, explore the products and services they have to offer through content-rich multimedia presentations on their dedicated vBooth page and engage with these exhibitors before the show to find out if they are the ones you should visit at the show.