21-22 tháng 10 2021
9am - 5pm THT
10am - 6pm MYT/PHT/SGT

Phiên demo trực tiếp

Vào ngày 21-22 tháng Ba, bạn có thể xem trực tiếp các buổi giới thiệu sản phẩm trên toàn màn hình thông qua live stream. Bạn có thể đặt câu hỏi, tương tác với người thuyết trình trong thời gian thực, khám phá các công nghệ Nghe Nhìn Chuyên Nghiệp mới nhất, thú vị nhất giúp chuyển đổi doanh nghiệp. Xem danh sách bên dưới để khám phá lịch trình đầy đủ các phiên demo

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis