ngày 10 tháng Ba 2021

Gian hàng triển lãm

Vào ngày 10 tháng Ba, gặp gỡ các nhà triển lãm tại gian hàng thực ảo, và trao đổi với các nhà cung cấp hàng đầu qua đối thoại hai chiều trực tiếp – không khác gì khi bạn đang tham quan gian hàng của họ tại một triển lãm thực tiễn. Hãy bấm vào dưới đây để khám phá toàn vẹn danh sách của các nhà triển lãm.