Đặt Gian hàng

Hãy tham gia vào thị trường Công nghệ Nghe Nhin Chuyên nghiệp và Trãi nghiệm Tích hợp sôi động ngày đang lớn mạnh tại Đông Nam Á.

Phí Tham gia

Hội viên

Phí Chuẩn

USD

440

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

USD

505

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

Áp dụng cho các công ty đã ký hợp đồng với InfoComm Đông Nam Á 2021.

Phí Khách hàng Thân thiết

USD

390

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

USD

455

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

View Shell Scheme Package Entitlement

Không phải Hội viên

Phí Chuẩn

USD

470

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

USD

535

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

Áp dụng cho các công ty đã ký hợp đồng với InfoComm Đông Nam Á 2021.

Phí Khách hàng Thân thiết

USD

440

Thuê diện tích

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

USD

505

Gói gian hàng chuẩn bao gồm mặt bằng trống để triển lãm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản của chương trình này.

Gian hàng Chuẩn

(trên mỗi mét vuông) (Tối thiểu 9 mét vuông)

View Shell Scheme Package Entitlement

Phụ Phí cho Gian hàng Có Tầng

Diện tích sàn theo hợp đồng là tối thiểu 120m2. Xây dựng tầng thứ 2 không được vượt quá 40% diện tích sàn trên hợp đồng.

Phí Chuẩn

Áp dụng cho các công ty đã ký hợp đồng với InfoComm Đông Nam Á 2021.

 

Phí Khách hàng Thân thiết

USD

250

Liên hệ Chúng tôi

Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về chương trình và chi phí tham dự. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đơn Tham gia

Chúng tôi muốn đặt một gian hàng (tối thiểu 9m2):

Bạn có thể tham khảo thêm về bảo mật của chúng tôi trong việc thu thập và sữ dụng giữ liêu cá nhân tại đây.