พันธมิตรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

InfoComm Southeast Asia 2022 เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร
และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน, ทรัพยากร และการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ

Official Supporter

Press Release Distribution Partner