พันธมิตรและผู้สนับสนุนของเรา

Southeast Asia 2021 เกิดขึ้นได้จาก

ความร่วมมือที่ล้ำค่าจากพันธมิตร ในการสนับสนุนด้านทรัพยากร หรือเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับฝ่ายอื่น ๆ ให้กับเรา นับเป็นการสนับสนุนที่เราไม่สามารถประมาณค่าได้

  • องค์กรภาครัฐ
  • พันธมิตร
  • สื่อ

A

B

C

D

E

F

G

H

M

N

O

P

S

T

W

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis