จำนวนของผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

ปี 2019 งาน InfoComm Southeast Asia ดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 7,743 คนจาก 45 ประเทศที่มาร่วมค้นหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นจากผู้แสดงสินค้ากว่า 150 รายจาก 15 ประเทศ

ผู้เข้าร่วมแสดงในงาน