จำนวนของผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

ปี 2019 งาน InfoComm Southeast Asia ดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 7,743 คนจาก 45 ประเทศที่มาร่วมค้นหาเทคโนโลยีและโซลูชั่นจากผู้แสดงสินค้ากว่า 150 รายจาก 15 ประเทศ

ผู้เข้าร่วมแสดงในงาน

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis