นำประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีที่สุดมาสู่ธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยี AV ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริมในองค์กรอีกต่อไป แต่เป็นส่วนสำคัญของสถานที่ทำงานสมัยใหม่ ธุรกิจที่มองไปยังอนาคตได้ปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงนี้และได้เพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรของตนทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น มีการจัดระเบียบการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานสุดล้ำที่ไม่เพียงตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังดึงดูดและเอื้อให้เกิดผู้มีพรสวรรค์รุ่นใหม่ๆ อีกด้วยติดตามนวัตกรรม AV ล่าสุดสำหรับองค์กรได้โดยการเข้าร่วมกลุ่ม Pro-AV ระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดกับเรา

โซลูชั่น AV ที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

โซลูชั่น AV ที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

ระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจ

ลดความซับซ้อนของสภาพ
แวดล้อมการทำงานด้วยการใช้
ระบบอัตโนมัติบนระบบแผงควบคุม
เพียงอันเดียว หรือการคุมงานให้
เป็นตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วง
หน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา
กำลังคน พลังงานและค่าใช้จ่าย
ให้กับคุณ

ระบบควบคุมห้องนำเสนองาน

ออกแบบสร้างประสบการณ์สำหรับห้องนำเสนองานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลอย่างสูงสุดในการประชุมด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

ระบบการทำงานร่วมกันอัจฉริยะ (Smart Collaboration)

เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและ
การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่
แตกต่างกันด้วยการประชุมที่เหนือชั้น
ผ่านวิดีโอที่มีภาพและเสียง

ระแบบแสง

ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแบ่งปัน
และนำเสนอเนื้อหาและภาพที่
คมชัดเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

การฉายภาพและแสดงผล

ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแบ่งปันและนำเสนอเนื้อหาและภาพที่คมชัดเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

WATCH VIDEO
WATCH VIDEO
WATCH VIDEO
WATCH VIDEO
WATCH VIDEO

Discover Solutions For Your Business

InfoComm Southeast Asia is the go-to exhibition that offers businesses and organizations a valuable platform for growth and transformation in your industry. Discover participating exhibitors with solutions that you are interested in, explore the products and services they have to offer through content-rich multimedia presentations on their dedicated vBooth page, and engage with these exhibitors before the show to find out if they are the ones you should visit at the show.

โอกาสในการเรียนรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมงานที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน

พบกับเทคโนโลยี AV ใหม่ล่าสุด

พบกับเทคโนโลยี Pro-AV ล่าสุดที่ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจคุณ

Topic: Tech Dialogue: 5G, Data and IoT - How to Avoid Being Left Behind

Tech Dialogue: 5G, Data and IoT – How to Avoid Being Left Behind?

  • How will 5G transform business operations and consumer behaviours?
  • Age of big data: what to expect and how to prepare for It
  • Building a cognitive enterprise through AI-powered transformation
  • Key take-aways for business to stay competitive and sustainable

Moderator:

Jane Lo, Correspondent, MySecurityMedia; Director, Finboxx

Panellists:

Vihang Shah, Executive Advisor, SynFiny Advisors, Singapore

John Lee, Managing Director (ASIA PACIFIC), GRF ASIA-PACIFIC Pte Ltd

Oleg Ishanov, Director of Information Security, Acronis