เกี่ยวกับผู้จัดงาน

InfoCommAsia ได้ขยายเครือข่ายผ่านงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ InfoComm China,
InfoComm India และ InfoComm Southeast Asia ซึ่งนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยี
ไปยังตลาดที่สำคัญในทวีปเอเชีย งานแสดงสินค้าครั้งนี้ จะนำผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำของโลก
มาพบกับคู่ค้าพันธมิตรและกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานจริง จากองค์กรต่างๆทั่วเอเชีย และในขณะเดียวกัน
ก็มอบโอกาสการเรียนรู้จากผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่:
www.infocomm-china.com
www.infocomm-india.com
www.infocomm-sea.com

About Our Programs

InfoComm Southeast Asia GoVIRTUAL

Webinars, online conferences and discussions on the GoVIRTUAL platform sustains knowledge acquisition anytime, anywhere in the lead-up to InfoComm Southeast Asia 2021. More details will be available soon.

InfoComm Southeast Asia Summit

Customized sessions at the Summit cater to a diverse range of different learning needs, from understanding high-level strategic thinking to industry and technology-focused sessions. Click here to see 2021 Summit agenda.

NIXT Southeast Asia Summit

At the NIXT (Next Integrated Experience Technology) Summit – a feature of InfoComm Southeast Asia, deep dive into the world of emerging technologies like 5G, AR, XR and IoT via tech talks and platforms to learn how these technologies can be integrated for truly transformative solutions.
Click here to see more.

Diverse Summit Tracks

AV Leaders Connect

A dedicated program for C-suite and directorate-level AV leaders to share market intelligence on emerging industry and tech trends, and strategic knowledge on future business growth in the AV market..

AV Managers Day

Designed specifically for project and mid-level managers to deep-dive into solving day-to-day challenges in the form of quick-fire discussions between industry peers and market experts.

AVIXA Seminars

AV technical personnel and professional buyers from various industries can learn technical skills and knowledge directly from experts from AVIXA, the organization representation Pro-AV and Integrated Experience Solutions professionals worldwide.

Technology Forums

This is a platform where attendees learn about specific technologies such as digital signage and audio technology. The Technology Forums aim to present information and discussion about how these current and emerging technologies can help meet today’s – and tomorrow’s – challenges.

Industry Forums

industry Forums hone in on major industry projects in Asia, as well as factors impacting the industry. Presentations will also include the developments of AV in the industries, as well as new technologies that will affect the industry in the near future.

AVIXA Flashtracks

Designed for AV professionals of all ages and experience levels, these 20-minute sessions about hot topics in the industry include short excerpts from AVIXA courses with practical, applicable ideas and skills.

The Pinnacle

A gathering of thought leaders, inspirational figures, and movers and shakers who will share their thoughts about the future and what it would take to get there.

พื้นที่การเรียนรู้ภายในงาน InfoComm Southeast Asia

Speak at InfoComm Southeast Asia Platforms

If you would like to participate as a presenter/speaker at one of the InfoComm Southeast Asia Learning Platforms, please contact Sammi Zhang at sammizhang@infocommasia.com.

AV Leaders Connect

Topics include:

 • Keynote: How the Pandemic Proved AV’s Worth – AV Trends & Update
 • Coping with Pandemic: Adding New Skills in the AV Business-
 • Lessons from India

AV Managers Day

Topics include:

 • Worship Service

AVIXA Seminars

Topics include:

 • Hybrid office – How to Enhance Videoconferencing Collaboration Experience in Office
 • Workshop: User Experience in Technology Design

Technology Forums

Topics include:

 • Hybrid office – How to Enhance Videoconferencing Collaboration Experience in Office
 • Case Study: Ensuring an Excellent Experience for Hybrid learning
 • Case Study: Audio Visual Solutions for the Education Sector
 • Top Considerations before Investing in Video Wall
 • Case Study: Mission-Critical Command and Control Centre

Industry Forums

Here’s a sneak peak at the topics presented in IFSEA 2019:

 • Trends in Smart Buildings Technology
 • Smart Buildings – How Technology is Changing Facilities
 • Form Follows Function – Architectural Space Design for Audiovisual
 • Live Events Project Management Workshop
 • GIIS – A Smart School Campus Case Study
 • A Case Study of Swinburne University of Technology, Australia
 • Bridging the Gap between Space, People, Technology
 • Zoom Rooms and the Modern Workplace
 • Next Generation Hospitality Technology in Asia
 • The Recipe for Successful Hotel and Convention Technology
 • Landmark Multimedia Features for Transportation Infrastructure
 • AV in Transportation Hubs : Planning for Audio Visual
 • Trends of Operation Centers
 • Quadram Institute Case study
 • Secure Digital Media for Global Enterprise
 • Technological Trends for Enhanced Visitor Experience in Museums, Theme Parks and Experiential Venues
 • Technology Contribution to the Modern Olympic Games
 • Building a World Class Digital Hospital – Technology Considerations
 • Healthcare Innovation Technologies

AVIXA Flashtracks

Here’s a sneak peak at the topics presented in IFSEA 2019:

 • Twenty-Minute Design School: Audio Equipment Selection, by Specs
 • Twenty-Minute Design School: Designing for User Experience
 • Creating Everlasting Impression with Infinitely-Scalable, Pixel-perfect Video Walls – A Case Study
 • Twenty-Minute NAVS: Network Analysis – Packet Capture Using Wireshark
 • Powering Campus Safety with IoT Solutions
 • 10 Standards You Should Know About
 • How Big is Big Enough? DISCAS Standard Calculator to the Rescue
 • Twenty-Minute Tech Manager School: Creating an SOP
 • Twenty-Minute NAVS: Security Against Hackers
 • Presented by TS Gopalakrishnan, CTS-D, CTS-I, Volunteer Instructor, AVIXA
 • Overcoming Intermittent Data Connectivity Problems for In-train Video Entertainment – A Case Study
 • Game-changing innovation in the control room
 • LDAP, RADIUS, 3rd party authentication, 1 credential to rules them all
 • Audio Enhancing the User Experience
 • Creating Everlasting Impression with Infinitely-Scalable, Pixel-perfect Video Walls – A Case Study
 • The Problem with AV Global Deployments
 • Twenty-Minute Installation School : Setting Up Your Audio Amplifier

The Pinnacle

The Pinnacle is the highest platform to decode how technology is radically shaking up today’s landscape be it in macroeconomic trends, business strategies and social implications.This unique gathering is aimed at bringing together inspirational champions and influential leaders to mind-share their transformational vision, journey in adversity, innovative approaches, and contribution towards shaping a better future.

In this 3-hour session, catch a glimpse of this thought-provoking forum starting with opening keynote, followed by panel discussion by leading subject matter experts to focus and decode major elements on how industries are transforming under the emergence of disruptive technologies, increasing demand for customer experience and new business partnerships in today’s data-driven economy.

InfoComm Southeast Asia 2021 invites to you to book your seats early and stay tuned for more updates on the program highlights, roundtable discussion and and networking sessions with industry captains.